Information

Hej,
Vi känner nu att vi vill kommentera de senaste dagarnas händelser och vad som föranlett dessa.

Detta har hänt. En tidigare anställd har lagt upp bilder och en film som visar en annan anställd som på ett fruktansvärt sätt behandlar en av hundarna. Det här är ett helt oacceptabelt beteende, som vi tar starkt avstånd från. Personen som utförde handlingen avskedades så fort vi fick vetskap om händelsen.
Vi har upprättat en anmälan mot personen som utförde handlingen. Vi har även anmält händelsen till Länsstyrelsen. Nu avvaktar vi vidare utredning.
De senaste dagarna har vi fått ta emot mängder med hot och hat mot oss och våra anhöriga. Till och med rena dödshot. Människor har varit hemma hos oss och vandaliserat och folk uppmanar oss att skada oss, samt lägger ut våra foton, telefonnummer och adresser på nätet.

Vi har vidtagit alla de åtgärder som vi kan och nu avvaktar vi vidare utredningar.
Vi har full förståelse för om våra kunder känner sig oroliga, arga och rädda. Vi vill att alla ska veta att vi är oerhört ledsna för det inträffade och vi själva skulle aldrig behandla något djur på detta fruktansvärda sätt.

Vänligen,
Sofina & Julia